Audiovisuell presentationsteknik

Vi har mer än 20 års erfarenhet inom respektive bransch och håller oss konstant uppdaterade vad gäller såväl teknik som lagar och förordningar.

+46 8 5560 1960 mail@avr.se

Storängens Strandväg 2A, Nacka

AV-teknik

AV-rådgivaren är ett fristående konsultbolag inom AudioVisuell teknik och inredning. Vi har ett användarvänligt tankesätt kombinerat med en god kännedom om tillgänglig och kommande teknik, liksom om marknadens aktörer. Vi kan hjälpa dig med allt som krävs för en bra och användarvänlig presentationsmiljö.

Beslut kräver underlag

Vi hjälper till att räkna ut vad det kommer att kosta. Du kanske är osäker vilka behov ni har och och vilka möjligheter som finns. Vi utreder den saken och kommer med ett förslag på rätt nivå med alternativ som redovisar kostnads- och funktionskonsekvenser. Utifrån det godkända förslaget projekterar vi din anläggning och samordnar med övriga konsulter i projektet. Resultatet av vårt arbete är ett komplett förfrågningsunderlag som du kan använda vid upphandling av såväl teknik som montage och installation. Vårt mål är kommunikativ miljö som överträffar Dina förväntningar, färdigställd inom uppsatta tids- och kostnadsramar.

Vår roll

Vi har inga kopplingar till tillverkare eller leverantörer och säljer inte heller några produkter. Däremot hjälper vi dig att planera och upphandla det du behöver och ser till att Du får det Du köpt. Vi har en lång erfarenhet av projektering och färdigställande av presentationsmiljöer av alla slag; allt från ett enkelt samtalsrum till ett helt hus fyllt avancerade lösningar för kommunikation såväl inom rummet som fjärrkommunikation i form av distansundervisning, videokonferens och webcasting. Vi är vana att möta arkitekter och idégivare för att hjälpa till att förverkliga deras vision liksom vi är vana med byggprocessen och de mått och steg som måste tas för att driva ett projekt framåt under kontrollerade former.

Vi som jobbar på AVR

Bengt Irenius
Kung1
Marcus Wellström
Kung

Projektmodell

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sit amet hendrerit turpis, sit amet cursus lacus. Praesent sodales sem nunc, vitae hendrerit purus placerat at. Quisque iaculis fringilla massa, non porttitor metus commodo vel. Proin sollicitudin sit amet sapien sed feugiat. Curabitur ultricies ipsum in ex ullamcorper, non ornare tortor efficitur.

Projektering Hjälp att planera lite

IOngen Alla vill ha besked. Arkitekten vill veta vilken utrustning som ska finnas i rummet, elkonsulten vill veta var el-matningar och kanalisation skall finnas och du vill veta vad det kommer att kosta, hur det kommer att se ut och fungera. Vi beskriver omfattning och placering av tekniska utrustning så att arkitekten kan utforma rummet praktiskt och estetiskt tilltalande. Vi skapar underlag för elprojektering, kanalisering och ljusbehandling, så att elkonsulten kan beräkna och projektera en korrekt elanläggning. Vi lämnar underlag till konstruktör och VVS-konsult och ansvarar för all samordning gentemot övriga entreprenader. Vi ger Dig en första kalkyl och beskriver i ord och bild den presentationsmiljö du kommer att få. Vi kan även hjälpa dig med 3D-visualiseringar. Projekteringen omfattar alla AV-tekniska system; ljud- och bildvisningsanläggningar, videokonferens- och steamingsystem, projektionsytor, mörkläggningar, belysning och scenteknisk utrustning samt styrsystem med ett användarvänligt gränssnitt. Vi kan även projektera den inredning som ska innehålla den tekniska utrustningen. Projekteringens resultat är en systemhandling som är samordnad med alla i projektet ingående konsulter.

Upphandling Hjälp att köpa

Med en systemhandling eller kravspecifikation som grund, upprättar vi en teknisk beskrivning som passar till entreprenadform och budget. Tillsammans med administrativa föreskrifter och ritningsunderlag bildar detta ett komplett förfrågningsunderlag i anslutning till AB/ABT och LOU. Vi hjälper till att hitta lämpliga entreprenörer och agerar ombud för dig under anbudstiden. När vi fått in svar utvärderar vi anbuden och rekommenderar en entreprenör. Vi kan även hjälpa till med erforderliga kontraktshandlingar.Om du redan utfört en anbudsförfrågan men är osäker på vilket anbud du skall välja hjälper vi gärna till med en opartisk utvärdering, även om vi inte varit inblandade i själva projekteringen. Som fristående konsulter kan vi garantera dig en bedömning endast baserad på dina utvärderingskriterier.

Besiktning

Vi utför leveranskontroll eller entreprenad-besiktning i enlighet med AB/ABT.

Projektledning Tid att kontrollera

Under bygge och installation händer en mängd saker ingen räknat med. Det kan vara svårt att hinna kontrollera att allt blir som man tänkt. De flesta organisationer har, enligt vår erfarenhet, varken tid eller egen kompetens att följa upp det som händer under installationen. Ett brinnande intresse är alltid bra men inte alltid tillräckligt; att känna till spelregler och projektets olika faser är A och O i en lyckad projektledning. Vi övervakar att leverans, montage och installation sker enligt entreprenadhandlingarna och ser till samordning sker med andra entreprenörer. Dessutom ser vi till att tidplanen och de ekonomiska ramarna hålls. Om du redan utfört en upphandling men behöver hjälp med installationsövervakning och projektledning, hjälper vi Dig gärna, även om vi inte varit inblandade i den föregående projekteringen.

Utbildning/implementering Hjälp att nyttja

När du bygger och inreder nya AV-anläggningar tillför du nya funktioner och möjligheter till din verksamhet. Du har gjort en investering som ska betala sig med effektivare kommunikation och ibland även rena hyresintäkter. För att kunna använda och dra nytta funktionerna från första början och få avkastning från din investering, krävs att användarna ges en bra utbildning. Vi anser att utbildningen bör börja i ett tidigt stadium och potioneras ut i små portioner under hela projektets utveckling. På så sätt känner sig alla delaktiga i processen och när man väl står i verkligheten med sin färdiga anläggning, har man en god förståelse för teknik och funktioner; man har lätt att komma igång och arbeta i sin nya miljö. Vi anpassar utbildningen helt efter Dina behov och önskemål. Den kan vara lärarledd eller en interaktiv CD-utbildning. Genom att lära dig vad du kan göra med den utrustning du har idag blir det lättare att bestämma hur du skall gå vidare i morgon. På så sätt kan vi tillsammans knyta dagens utbildning till morgondagen utvecklingsplaner.

Behovsanalys Hjälp att välja

Hur ser vår AV-användning ut idsag? Hur kommer den att se ut i morgon? Finns olika behov? Vilken lösning är mest kostnadseffektiv? Kan vi använda vår gamla utrustning? Frågorna är många och kräver sitt svar innan beslut om nivå och omfattning kan tas. Vi hjälper dig med en behovsanalys grundad på dina krav och förväntningar. Vi inventerar eventuella befintliga utrustningar och analyserar lokalens möjligheter. Behovsanalysen blir sedan en grund för den fortsatta projekteringen. Då vi är ett fristående konsultbolag har vi inga ekonomiska intressen i våra rekommendationer.

Lattjo Vi gör roliga saker

Ofta är vi rätt roliga

Referenser

Sveriges Riksbank

AV-rådgivaren har sedan flera år nöjet av att få vara rådgivare till Sveriges Riksbank Vi har framgångsrikt genomfört en mängd större och mindre projekt och varit Riksbanken behjälpliga med underlag för beslut och upphandling av tekniskt komplicerade lösningar.

Kungliga Tekniska Högskolan

Vi har sedan ett antal år ett ramavtal med KTH där vi är exklusiv projektledare för samtliga AV-tekniska lösningar. Vi har bl.a. tagit fram den tekniska lösningen för den typ av signalöverföring som går under benämningen AV over IP. Denna teknik väntas förändra AV-tekniken i grunden och vi är mycket glada för att få vara delaktiga i projektet tillsammans med KTH.

Karolinska Institutet

AV-rådgivaren har ett exklusivt ramavtal för projektering av AV-tekniken på Karolinska Institutet. Vi har sedan flera år varit drivande i frågor rörande nybyggnation, ombyggnation och renovering av KI:s lokaler i både Solna och Huddinge. Som ett exempel har vi projekterat hela den AV-tekniska lösningen i det nya forskningshuset NEO som byggts invid Huddinge sjukhus.

Universitet, Högskola & Akademier

Campus Skellefteå

Handelshögskolan i Stockholm

Högskolan i Gävle

Karolinska Institutet

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Kungl. Vetenskapsakademien

Kungliga Tekniska högskolan

Linköpings universitet

Lunds universitet

Mälardalens högskola

Stockholms universitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Södertörns högskola

Uppsala universitet

Stat, Landsting & Kommun

Akademiska Hus Stockholm AB

Naturvårdsverket

Regeringskansliet

Riksantikvarieämbetet

Riksutställningar

Skaraborgs regemente, P 4

Statens fastighetsverk

Statens Försvarshistoriska museer

Sveriges Exportråd, numera Business Sweden

Sveriges Riksbank

Trafikverket

Ytkemiska Institutet, ingår numera i RISE Research Institutes of Sweden AB

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

Karolinska universitetssjukhuset Solna

Landstinget Sörmland

Visa fler...

Region Jönköpings län

Universitetssjukhuset i Linköping

Universitetssjukhuset i Örebro

Aktiebolaget Svenska Bostäder

Flens Kommunfastigheter AB

Helsingborg stadsteater

Knivsta kommun

Lidingö stadshus

Stockholms stad

Storstockholms brandförsvar

Sundbybergs Stad

Södertälje stadshus

Upplands Väsby kommun

Uppsala Konsert och Kongress AB

Uppsala stadshus

Vallentuna kommun

Värmdö kommun

Västerås stadshus

Örebro rådhus

Hotell, Konferens & Kongress

Best Western Kom Hotel Stockholm

Courtyard by Marriott Stockholm Kungsholmen

Folkets Hus - Stockholm City Conference Centre

Radisson Blu Hotel Latvija

Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre, Moscow

Scandic Alvik

Scandic Backadal

Scandic Hamburg Emporio

Scandic Hotel AB

Scandic Rubinen

Scandic Victoria Tower

Zillomangruppen AB

Näringsliv

AC Sundberg Arkitekter AB

AIX Arkitekter AB

Arkitema AB

Indicum inredningsarkitekter AB

Johan Celsing Arkitektkontor AB

Larsson Arkitekter i Stockholm AB

Skala Arkitekter AB

Tengbom

White Arkitekter AB

Amaranten Fastighets AB

Coor Service Management AB

Nordic Property Management AB

Tagehus Holding AB

Tegelstaden Bygg AB

Unibail Rodamco

Visa fler...

Forsen AB - Forsen Projekt

Fortum Sverige AB

Hifab AB

Kraftkompaniet Sverige HB

Nobelhuset AB

Ramböll Sverige AB

Tyréns AB

YH Besiktning AB

Danske Bank A/S

Nordea Bank AB

Swedbank AB

AstraZeneca AB

Pfizer AB

Schibsted Sverige AB

Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB

Trygg Hansa

Academic Work Sweden AB

Fackförbundet Kommunal

NTI Cadcenter AB

Scania-Bilar Sverige AB

SKB Stockholms Kooperativa Bostadsförening